Version 1.17
Serie
Ärendemening
Offentlig ärendemening
Ärendenummer
Ärendetyp
Avdelning
Ärendestatus
Registreringsdatum
Välj datum Välj datum
Avslutningsdatum
Välj datum Välj datum